L'Immagine Bistrot Milan Lasanga

One Day in Milano

วันนี้เรามาอีกหนึ่งเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อาหารที่โด่งดังไปทั่วโลก และเป็นเมืองศูนย์กลางแฟชั่นของโลก ก็คือมิลานค่ะ  ที่นี่ก็เป็นเมืองสุดท้ายของทริปอิตาลีแล้วที่พัดแวะก่อนจะบินกลับไทยค่ะ มีเวลาอยู่มิลานไม่ถึง 24 ชั่วโมงด้วยซ้ำน้อยมาก ๆ ความตั้งใจหลัก […]

Continue Reading